HƯỚNG DẪN NHẬN HÀNG

Hóa Chất Trường Phú phục vụ khách hàng 3 phương thức giao nhận hàng hóa như sau:

I. Hóa Chất Trường Phú giao hàng đến kho khách hàng

1. Bước 1: Bộ phận giao nhận công ty thông báo đến khách hàng các thông tin liên quan đến việc nhận hàng: số lượng hàng hóa, trị giá, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, địa chỉ nhận hàng.

2. Bước 2: Phương tiện vận chuyển của công ty hoặc đơn vị dịch vụ vận chuyển giao hàng đến kho khách hàng.

3. Bước 3: Khách hàng nhận hàng và thanh toán*.

3.1 Kiểm tra hàng hóa, chứng từ giao nhân hàng.

3.2 Nhận hàng và chứng từ giao hàng.

3.3 Ký xác nhận đã nhận hàng (khách hàng ký và ghi rõ họ tên).

3.4 Thanh toán* (áp dụng trong trường hợp khách hàng thanh toán tiền ngay khi giao hàng).

II. Khách hàng nhận hàng tại kho Hóa Chất Trường Phú

1. Bước 1: Khách hàng thông báo đến phòng kinh doanh công ty các thông tin liên quan đến việc nhận hàng: số lượng hàng hóa, trị giá, phương thức thanh toán, thời gian nhận hàng, số xe, họ tên, số điện thoại của người nhận hàng.

2. Bước 2: Phòng kế toán công ty xác nhận với khách hàng các thông tin liên quan đến việc nhận hàng: số lượng hàng hóa, trị giá, phương thức thanh toán, thời gian nhận hàng, số xe, họ tên, số điện thoại của người nhận hàng.

3. Bước 3: Phương tiện vận chuyển của khách hàng vào kho công ty nhận hàng và thanh toán*.

3.1 Kiểm tra hàng hóa, chứng từ giao nhân hàng.

3.2 Nhận hàng và chứng từ giao hàng.

3.3 Ký xác nhận đã nhận hàng (khách hàng ký và ghi rõ họ tên).

3.4 Thanh toán* (áp dụng trong trường hợp khách hàng thanh toán tiền ngay khi giao hàng).

III. Khách hàng nhận hàng tại kho đơn vị dịch vụ vận chuyển (chành xe, ga tàu, kho hàng tại cảng...)

1. Bước 1: Phòng kế toán công ty thông báo đến khách hàng các thông tin liên quan đến việc nhận hàng: số lượng hàng hóa, trị giá, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, địa chỉ nhận hàng.

2. Bước 2: Phương tiện vận chuyển của công ty giao hàng đến kho hàng của đơn vị dịch vụ vận chuyển tại Tp. Hồ Chí Minh.

3. Bước 3: Phương tiện vận chuyển của đơn vị dịch vụ chuyển hàng hóa từ Tp. Hồ Chí Minh đến kho hàng của đơn vị này tại khu vực khách hàng yêu cầu.

4. Bước 4: Đơn vị dịch vụ vận chuyển thông báo đến khách hàng các thông tin liên quan đến việc nhận hàng: số lượng hàng hóa, thời gian nhận hàng, địa chỉ nhận hàng, trị giá* và phương thức thanh toán*.

5. Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán*.

5.1 Kiểm tra hàng hóa, chứng từ giao nhân hàng.

5.2 Nhận hàng và chứng từ giao hàng.

5.3 Ký xác nhận đã nhận hàng (khách hàng ký và ghi rõ họ tên).

5.4 Thanh toán* (áp dụng trong trường hợp khách hàng thanh toán theo phương thức COD).


COD LÀ GÌ?

COD là từ viết tắt của từ cash on delivery trong tiếng Anh. Cash on delivery có nghĩa là gì? Cash on delivery có nghĩa là giao hàng thu tiền hộ. Nghĩa là khách hàng sẽ trả tiền khi nhận hàng.

COD ở Việt Nam được phát triển và gắn liền với nhiều tên gọi như: dịch vụ ship hàng COD, dịch vụ gửi hàng COD, dịch vụ giao hàng COD, dịch vụ chuyển phát nhanh COD.