HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

1. Bước 1: Chọn sản phẩm

2. Bước 2: Chọn mua sản phẩm

3. Bước 3: Thanh toán đơn hàng

3.1 Click thanh toán cho đơn hàng.

3.2 Nhập địa chỉ thanh toán.

3.3 Nhập địa chỉ giao hàng nếu địa chỉ giao hàng khác địa chỉ thanh toán.

3.4 Chọn phương thức giao hàng.

3.5 Chọn phương thức thanh toán.