Static Image
Static Image

Sản Phẩm Mới

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Magie Clorua (Ấn Độ)

Sản phẩm: Magie Clorua (Ấn Độ) Công thức hóa học: MgCl2.6H2O..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức Công thức hóa..

0 VNĐ

Magie Sunphate.1H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.1H2O Công thức hóa học: MgSO4.1H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram Công thức hóa họ..

0 VNĐ

Wirkon

Sản phẩm:  Wirkon Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 50kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ) Công thức hóa học: KMnO4 ..

0 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

0 VNĐ

Thủy Sản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Magie Clorua (Ấn Độ)

Sản phẩm: Magie Clorua (Ấn Độ) Công thức hóa học: MgCl2.6H2O..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức Công thức hóa..

0 VNĐ

Magie Sunphate.1H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.1H2O Công thức hóa học: MgSO4.1H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram Công thức hóa họ..

0 VNĐ

Wirkon

Sản phẩm:  Wirkon Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 50kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ) Công thức hóa học: KMnO4 ..

0 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ

Kali Clorua

Sản phẩm: Kali Clorua Công thức hóa học: KCl Tên ..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 1 kg/hộp

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 1 kg/hộp Công thức hóa học: C3O..

0 VNĐ

EM1 (Vi sinh gốc)

Sản phẩm: EM1 (Vi sinh vật hữu hiệu gốc) Công thức hóa học: Vi..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chlorine Puri Chlor (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Puri Chlor (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

0 VNĐ

Glutaraldehyde, 20 kg/can

Sản phẩm: Glutaraldehyde, 20 kg/can Công thức hóa học: C5H8O..

0 VNĐ

TCCA Nissan (Nhật)

Sản phẩm: TCCA Nissan (Nhật) Công thức hóa học: C3O3N3CL3 ..

0 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Thuốc tím (Ấn Độ), 25 kg/thùng Công thức h&oacut..

0 VNĐ

Chlorine Nippon (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Nippon (Nhật) Công thức hóa học: Ca(ClO)2..

0 VNĐ

Chlorine Dioxide

Sản phẩm: Chlorine Dioxide Công thức hóa học: ClO2 T&ec..

0 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng Công thức h&oacu..

0 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 45 kg/thùng

Sản phẩm: Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 45 kg/thùng Công thức h&oacu..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

Zeolite hạt (Việt Nam)

Sản phẩm: Zeolite hạt (Việt Nam) Công thức hóa học: Na12(-(A..

0 VNĐ

Zeolite bột (Việt Nam)

Sản phẩm: Zeolite bột (Việt Nam) Công thức hóa học: Na12(-(A..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 5 kg/xô

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 5 kg/xô Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 25 kg/thùng

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 25 kg/thùng Công thức hóa học..

0 VNĐ

Xút (Trung Quốc)

Sản phẩm: Xút (Trung Quốc) Công thức hóa học: NaOH ..

0 VNĐ

Xút (Đài Loan)

Sản phẩm: Xút (Đài Loan) Công thức hóa học: Na..

0 VNĐ

Vitamin K

Sản phẩm: Vitamin K Công thức hóa học: C13H16ClNO T..

0 VNĐ

Vitamin H

Sản phẩm: Vitamin H Công thức hóa học: C10H16N2O3S ..

0 VNĐ

Vitamin E tan

Sản phẩm: Vitamin E tan Công thức hóa học: C29H50O2 ..

0 VNĐ

Vitamin E bột trộn

Sản phẩm: Vitamin E bột trộn Công thức hóa học: C29H50O2 ..

0 VNĐ

Vitamin D3 tan

Sản phẩm: Vitamin D3 tan Công thức hóa học: C27H44O ..

0 VNĐ

Vitamin D3 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin D3 bột trộn Công thức hóa học: C27H44O ..

0 VNĐ

Vitamin C 99%

Sản phẩm: Vitamin C 99% Công thức hóa học: C6H8O6 T..

0 VNĐ

Vitamin B9

Sản phẩm: Vitamin B9 Công thức hóa học: C19H19N7O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B6

Sản phẩm: Vitamin B6 Công thức hóa học: C8H11NO3.HCl ..

0 VNĐ

Vitamin B5

Sản phẩm: Vitamin B5 Công thức hóa học: C9H17NO5 T&..

0 VNĐ

Vitamin B3 tan

Sản phẩm: Vitamin B3 tan Công thức hóa học: C6NH5O2 ..

0 VNĐ

Vitamin B3 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B3 bột trộn Công thức hóa học: C6NH5O2 ..

0 VNĐ

Vitamin B2 tan

Sản phẩm: Vitamin B2 tan Công thức hóa học: C17H20N4O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B2 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B2 bột trộn Công thức hóa học: C17H20N4O6 ..

0 VNĐ

Vitamin B12

Sản phẩm: Vitamin B12 Công thức hóa học: C63H88CoN14O14P ..

0 VNĐ

Vitamin B1 bột trộn

Sản phẩm: Vitamin B1 bột trộn Công thức hóa học: C12H17N4OS+..

0 VNĐ

Vitamin A tan

Sản phẩm: Vitamin A tan Công thức hóa học: C20H30O ..

0 VNĐ

Vitamin A bột trộn

Sản phẩm: Vitamin A bột trộn Công thức hóa học: C20H30O ..

0 VNĐ

Sorbitol lỏng (Indonesia)

Sản phẩm: Sorbitol lỏng (Indonesia) Công thức hóa học: C6H14..

0 VNĐ

Sorbitol lỏng (Ấn Độ)

Sản phẩm: Sorbitol lỏng (Ấn Độ) Công thức hóa học: C6H14O6 ..

0 VNĐ

Propylene Glycol (PG)

Sản phẩm: Propylene Glycol (PG) Công thức hóa học: C3H8O2 ..

0 VNĐ

Polymer Cation

Sản phẩm: Polymer Cation Công thức hóa học: CONH2[CH2CH]n ..

0 VNĐ

Polymer Anion

Sản phẩm: Polymer Anion Công thức hóa học: CONH2[CH2CH]n ..

0 VNĐ

LAS (Sodium Lauryl Benzene Sulfonate)

Sản phẩm: LAS (Sodium lauryl benzene sulfonate) Công thức hóa học..

0 VNĐ

Hương trái cây

Sản phẩm: Hương trái cây Công thức hóa học: Hươ..

0 VNĐ

Hương sữa

Sản phẩm: Hương sữa Công thức hóa học: Hương sữa tổng hợp ..

0 VNĐ

Hương dâu

Sản phẩm: Hương dâu Công thức hóa học: Hương dâu..

0 VNĐ

Vị ngọt tố

Sản phẩm: Vị ngọt tố Công thức hóa học: Vị ngọt tố ..

0 VNĐ

Hương cam

Sản phẩm: Hương cam Công thức hóa học: Hương cam tổng hợp ..

0 VNĐ

Glycerine

Sản phẩm: Glycerine Công thức hóa học: C3H8O3 T&eci..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid)

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Công thức hóa học..

0 VNĐ

DMSO (Dimethyl Sulfoxide)

Sản phẩm: DMSO (Dimethyl Sulfoxide) Công thức hóa học: (CH3)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Oxy viên (Sodium Percarbonate Tablet)

Sản phẩm: Oxy viên (Sodium Percarbonate Tablet) Công thức hó..

0 VNĐ

Lysine

Sản phẩm: Lysine Công thức hóa học: HO2CCH(NH2)(CH2)4NH2 ..

0 VNĐ

Iodine 99% (hạt), 25 kg/thùng

Sản phẩm: Iodine 99% (hạt), 25 kg/thùng Công thức hóa học:..

0 VNĐ

Sunphat sắt

Sản phẩm: Sunphat sắt Công thức hóa học: FeSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Sunphate kẽm

Sản phẩm: Sulphate kẽm Công thức hóa học: ZnSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Oxýt kẽm

Sản phẩm: Oxýt kẽm Công thức hóa học: ZnO T&..

0 VNĐ

Magie Clorua (Trung Quốc)

Sản phẩm: Magie Clorua (Trung Quốc) Công thức hóa học: MgCl2..

0 VNĐ

Magie Sunphate.7H2O

Sản phẩm: Magie Sulphate.7H2O Công thức hóa học: MgSO4.7H2O ..

0 VNĐ

Sodium Thiosulphate (Ấn Độ)

Sản phẩm: Sodium Thiosulphate (Ấn Độ) Công thức hóa học: Na2..

0 VNĐ

Men tiêu hóa Mỹ, 1 kg/gói

Sản phẩm: Men tiêu hóa Mỹ, 1 kg/gói Công thức h&oacu..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ), 1 kg/gói

Sản phẩm: Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ) Công thức hóa học: Hỗn hợp..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Methionine

Sản phẩm: Methionine Công thức hóa học: HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH..

0 VNĐ

Bổ gan Mỹ

Sản phẩm: Bổ gan Mỹ Công thức hóa học: Hỗn hợp chất bổ gan ..

0 VNĐ

Dinh dưỡng siêu tăng trọng (Mỹ)

Sản phẩm: Dinh dưỡng siêu tăng trọng (Mỹ) Công thức hóa học..

0 VNĐ

Fish Soluble Extract (Dịch chiết cá)

Sản phẩm: Fish Soluble Extract (Dịch chiết cá) Công thức hó..

0 VNĐ

Potassium Iodide (KI)

Sản phẩm: Potassium Iodide (KI) Công thức hóa học: KI ..

0 VNĐ

Potassium Iodate (KIO3)

Sản phẩm: Potassium Iodate (KIO3) Công thức hóa học: KIO3 ..

0 VNĐ

Chlorine Niclon (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Niclon (Nhật) Công thức hóa học: Ca(ClO)2..

0 VNĐ

Hương cá

Sản phẩm: Hương cá Công thức hóa học: Hương cá..

0 VNĐ

Dextrose Monohydrate

Sản phẩm: Dextrose Monohydrate Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Choline Chloride

Sản phẩm: Choline Chloride Công thức hóa học: C5H14ClNO ..

0 VNĐ

Chlorine Nankai (Nhật)

Sản phẩm: Chlorine Nankai (Nhật)  Công thức hóa học: Ca..

0 VNĐ

Vitamin C Mono Phosphate

Sản phẩm: Vitamin C Mono Phosphate Công thức hóa học: C6H8O6..

0 VNĐ

Vitamin hỗn hợp tan (Mỹ)

Sản phẩm: Vitamin hỗn hợp tan (Mỹ) Công thức hóa học: Vitami..

0 VNĐ

Khoáng tạt Mỹ (Zar-Min T)

Sản phẩm: Khoáng tạt Mỹ (Zar-Min T) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

MCP (Mono Calcium Phosphat)

Sản phẩm: MCP (Monocalcium Phosphat) Công thức hóa học: Ca(H..

0 VNĐ

DCP (Dicalcium Phosphat)

Sản phẩm: DCP (Dicalcium Phosphat) Công thức hóa học: CaHPO4..

0 VNĐ

Zeolite bột (Indonesia)

Sản phẩm: Zeolite bột (Indonesia) Công thức hóa học: Na12(-(..

0 VNĐ

Wheat Gluten

Sản phẩm: Wheat  Gluten Công thức hóa học: Chất kế..

0 VNĐ

Sorbitol bột

Sản phẩm: Sorbitol bột Công thức hóa học: C6H14O6 T..

0 VNĐ

Sodium Bicarbonate (Trung Quốc)

Sản phẩm: Sodium Bicarbonate (Trung Quốc) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Maltose Dextrin

Sản phẩm: Maltose Dextrine Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Lecithin

Sản phẩm: Lecithin Công thức hóa học: Chất chiết từ đậu n&ag..

0 VNĐ

Lactose

Sản phẩm: Lactose Công thức hóa học: C12H22O11 T&ec..

0 VNĐ

Inositol

Sản phẩm: Inositol Công thức hóa học: C6H12O6 T&eci..

0 VNĐ

Dry Yeast

Sản phẩm: Dry Yeast Công thức hóa học: Men yeast sấy kh&ocir..

0 VNĐ

Dextrose Anhydrous

Sản phẩm: Dextrose Anhydrous Công thức hóa học: C6H12O6 ..

0 VNĐ

Dầu gan mực

Sản phẩm: Dầu gan mực Công thức hóa học: Dầu gan mực tự nhi&..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Zeolite hạt (Indonesia)

Sản phẩm: Zeolite hạt (Indonesia) Công thức hóa học: Na12(-(..

0 VNĐ

Yucca lỏng

Sản phẩm: Yucca lỏng Công thức hóa học: Chiết xuất từ c&acir..

0 VNĐ

Yucca bột (Mỹ)

Sản phẩm: Yucca bột (Mỹ) Công thức hóa học: Chiết xuất từ c&..

0 VNĐ

Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ), 25kg/bao

Sản phẩm: Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ) Công thức hóa học: Hỗn hợp..

0 VNĐ

Thuốc tím (Trung Quốc)

Sản phẩm: Thuốc tím (Trung Quốc) Công thức hóa học: K..

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Trung Quốc

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Trung Quốc Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Sodium Thiosulphate (Trung Quốc)

Sản phẩm: Sodium Thiosulphate (Trung Quốc) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 50 kg/thùng

Sản phẩm: TCCA (Trung Quốc), 50 kg/thùng Công thức hóa học..

0 VNĐ

Sunphat đồng

Sản phẩm: Sunphat đồng (Đài Loan) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Soda Ash Light

Sản phẩm: Soda Ash Light Công thức hóa học: Na2CO3 ..

0 VNĐ

Chăn Nuôi Thú Y

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Xử Lý Nước

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Hồ Bơi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

0 VNĐ

Chlorine Aquafit (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquafit (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO..

0 VNĐ

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

Phân Bón

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Hóa Chất Công Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

Hóa Chất Cơ Bản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Thực Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Dệt Nhuộm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM HÓA CHẤT Chlorine Aquafit 70% Thùng Cao Sản Phẩm C..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan Công thức ..

0 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

Sản phẩm: EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc Công thức h&o..

0 VNĐ

Phèn nhôm

Sản phẩm: Phèn nhôm Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2...

0 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

Sản phẩm: PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aquatick (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(Cl..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

Sản phẩm: Sunphat đồng tinh thể Công thức hóa học: CuSO4.5H2..

0 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Chlora (Ấn Độ) Công thức hóa học: Ca(ClO)..

8 VNĐ

Mỹ Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Gỗ, Giấy

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Xi Mạ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Cao Su

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

Xây Dựng

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bột đá canxi

Sản phẩm: Bột đá canxi Công thức hóa học: CaCO3 ..

0 VNĐ

Bronopol

Sản phẩm: Bronopol Công thức hóa học: C3H6BrNO4 Tê..

0 VNĐ

Canxi Clorua

Sản phẩm: Canxi Clorua Công thức hóa học: CaCl2.2H2O ..

0 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

Sản phẩm: Chất kết dính (Binder) Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Chloramin B (Tiệp Khắc)

Sản phẩm: Chloramin B (Tiệp Khắc) Công thức hóa học: C6H5ClN..

0 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

Sản phẩm: Chloramine B (Trung Quốc) Công thức hóa học: C6H5C..

0 VNĐ

Chloramine T

Sản phẩm: Chloramine T Công thức hóa học: C7H7ClNO2S·..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

Sản phẩm: Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ) Công thức hóa học: ..

0 VNĐ

Nông Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Acid Citric Anhydrous

Sản phẩm: Acid Citric Anhydrous Công thức hóa học: HOC(COOH)..

0 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

Sản phẩm: Acid Citric Monohydrate Công thức hóa học: HOC(COO..

0 VNĐ

Beta Glucan

Sản phẩm: Beta Glucan Công thức hóa học: Một trong những ngu..

0 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

Sản phẩm: Bicar Z (Solvay, Thailand) Công thức hóa học: NaHC..

0 VNĐ

BKC (Anh), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Anh), 20 kg/can Công thức hóa học: C21H38NCl&..

0 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Anh), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C21H38NC..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 20 kg/can Công thức hóa học: C21..

0 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy

Sản phẩm: BKC (Trung Quốc), 200 kg/phuy Công thức hóa học: C..

0 VNĐ

Bổ gan Mỹ

Sản phẩm: Bổ gan Mỹ Công thức hóa học: Hỗn hợp chất bổ gan ..

0 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

Sản phẩm: Bột bã trà (Saponin) Công thức hóa học: ..

8 VNĐ
Dịch vụ logistic