Static Image
Static Image

Sản Phẩm Mới

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Muối Thái

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MUỐI THÁI ..

8 VNĐ

Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SODIUM LAURYL ETH..

8 VNĐ

Javen (NaOCl)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI JAVEN Thôn..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Vôi Bột Ca(OH)2

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VÔI BỘT Ca(..

8 VNĐ

Coban Sunphat

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI COBAN SUNPHAT Th..

8 VNĐ

Than hoạt tính

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN HOẠT T&Iacut..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 20 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 2 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

Sodium Hydrosulfite (Tẩy đường)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SODIUM HYDRO..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Việt Nam

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PAC  Th&oci..

8 VNĐ

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Chlorine Aquafit thùng lùn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUAFIT ..

8 VNĐ

DMAC (N-N-Dimethylacetamide)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DMAC Thông..

8 VNĐ

Thủy Sản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Javen (NaOCl)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI JAVEN Thôn..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Vôi Bột Ca(OH)2

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VÔI BỘT Ca(..

8 VNĐ

Coban Sunphat

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI COBAN SUNPHAT Th..

8 VNĐ

Than hoạt tính

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN HOẠT T&Iacut..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 20 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 2 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Việt Nam

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PAC  Th&oci..

8 VNĐ

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Chlorine Aquafit thùng lùn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUAFIT ..

8 VNĐ

DMAC (N-N-Dimethylacetamide)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DMAC Thông..

8 VNĐ

Sorbitol lỏng (Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SORBITOL LỎNG&nbs..

8 VNĐ

Chlorine Aquafit 70% thùng cao

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUAFIT ..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Armor (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQU..

8 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Hà Lan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA HÀ LA..

8 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Trung Quốc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA TRUNG Q..

8 VNĐ

Phèn nhôm

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÈN ..

8 VNĐ

PAC (Poly Aluminum Chloride) Ấn Độ

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PAC ẤN ĐỘ Th&oci..

8 VNĐ

Chlorine Aquatick (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUATICK..

8 VNĐ

Sunphat đồng tinh thể

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SULPHAT ĐỒNG..

8 VNĐ

Chlorine Chlora (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE CHL..

8 VNĐ

Magie Clorua (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MAGIE CLORUA..

8 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Đức

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA TRUNG Q..

8 VNĐ

Magie Sunphate.1H2O

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MAGIE SULPHA..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 200 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

Wirkon

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI WIRKON Thô..

8 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 50kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC T&Iacu..

8 VNĐ

Chlorine Aqua-Org (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUA-ORG..

8 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA BỘT B&A..

8 VNĐ

Kali Clorua

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI KALI CLORUA Th&o..

8 VNĐ

Canxi Clorua

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CANXI CLORUA Th&..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 1 kg/hộp

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG Q..

8 VNĐ

EM1 (Vi sinh gốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EM1 Thông ..

8 VNĐ

Bronopol 99%

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BRONOPOL Th..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chlorine Puri Chlor (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE PURI CHL..

8 VNĐ

Glutaraldehyde, 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI GLUTARALDEHYDE T..

8 VNĐ

TCCA Nissan (Nhật)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA NHẬT Th&oci..

8 VNĐ

Thuốc tím (Ấn Độ), 25 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC T&Iacu..

8 VNĐ

Chlorine Nippon (Nhật)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE NIP..

8 VNĐ

Chlorine Dioxide

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE DIO..

8 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE HI-..

8 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 45 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE HI-..

0 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE&nbs..

8 VNĐ

Zeolite hạt (Việt Nam)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ZEOLITE Th&..

8 VNĐ

Zeolite bột (Việt Nam)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ZEOLITE BỘT ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 5 kg/xô

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), 25 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

Xút (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI XÚT TRUNG ..

8 VNĐ

Xút (Đài Loan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI XÚT Đ&Agra..

8 VNĐ

Vitamin K

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN K Th&oci..

8 VNĐ

Vitamin H

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN H Th&oci..

8 VNĐ

Vitamin E tan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN E TAN Th..

8 VNĐ

Vitamin E bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN E BỘT TRỘ..

8 VNĐ

Vitamin D3 tan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN D3 TAN T..

8 VNĐ

Vitamin D3 bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN D3 BỘT TR..

8 VNĐ

Vitamin C 99%

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN C 99% Th..

8 VNĐ

Vitamin B9

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B9 Th&oc..

8 VNĐ

Vitamin B6

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B6 Th&oc..

8 VNĐ

Vitamin B5

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B5 Th&oc..

8 VNĐ

Vitamin B3 tan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B3 TAN T..

8 VNĐ

Vitamin B3 bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B3 BỘT TR..

8 VNĐ

Vitamin B2 tan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B2 TAN T..

8 VNĐ

Vitamin B2 bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B2 BỘT TR..

8 VNĐ

Vitamin B12

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B12 Th&o..

8 VNĐ

Vitamin B1 bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN B1 BỘT TR..

8 VNĐ

Vitamin A tan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN A TAN Th..

8 VNĐ

Vitamin A bột trộn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN A BỘT TRỘ..

8 VNĐ

Sorbitol lỏng (Indonesia)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SORBITOL LỎNG&nbs..

8 VNĐ

Sorbitol lỏng (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SORBITOL LỎNG ẤN ..

8 VNĐ

Propylene Glycol (PG)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PROPYLENE GLYCON ..

8 VNĐ

Polymer Cation

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI POLYMER CATION T..

8 VNĐ

Polymer Anion

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI POLYMER ATION Th..

8 VNĐ

LAS (Sodium Lauryl Benzene Sulfonate)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LAS Thông ..

8 VNĐ

Hương trái cây

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HƯƠNG TRÁI..

8 VNĐ

Hương sữa

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HƯƠNG SỮA Th&oci..

8 VNĐ

Hương dâu

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HƯƠNG DÂU ..

8 VNĐ

Vị ngọt tố

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VỊ NGỌT TỐ Th&oc..

8 VNĐ

Hương cam

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HƯƠNG CAM Th&oci..

8 VNĐ

Glycerine

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI GLYCERINE Th&oci..

8 VNĐ

EDTA (Ethylendiamin Tetraacetic Acid) Nhật

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA NHẬT T..

8 VNĐ

DMSO (Dimethyl Sulfoxide)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DMSO Thông..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Oxy viên (Sodium Percarbonate Tablet)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI OXY VIÊN T..

8 VNĐ

Lysine

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LYSINE Thô..

8 VNĐ

Iodine 99% (hạt), 25 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI IODINE 99% (HẠT) ..

8 VNĐ

Sunphat sắt

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SUNPHAT SẮT Th&o..

8 VNĐ

Sunphate kẽm

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SULPHATE KẼM Th&..

8 VNĐ

Oxýt kẽm

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI OXIT KẼM Th&ocir..

8 VNĐ

Magie Clorua (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MAGIE CLORUA Th&..

8 VNĐ

Magie Sulphate.7H2O

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MAGIE SULPHATE.7H..

8 VNĐ

Sodium Thiosulphate (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SODIUM THIOS..

8 VNĐ

Men tiêu hóa Mỹ, 1 kg/gói

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MEN TIÊU H&..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Vi sinh nguyên liệu Efinol (Mỹ), 1 kg/gói

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VI SINH NGUY&Ecir..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

Methionine

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI METHIONINE Th&oc..

8 VNĐ

Bổ gan Mỹ

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỔ GAN MỸ  ..

8 VNĐ

Dinh dưỡng siêu tăng trọng (Mỹ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DINH DƯỠNG S..

8 VNĐ

Fish Soluble Extract (Dịch chiết cá)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI FISH SOLUBLE EXTR..

8 VNĐ

Potassium Iodide (KI)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI POTASSIUM IO..

8 VNĐ

Potassium Iodate (KIO3)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI POTASSIUM IO..

8 VNĐ

Chlorine Niclon (Nhật)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE NIC..

8 VNĐ

Hương cá

Sản phẩm: Hương cá Công thức hóa học: Hương cá..

8 VNĐ

Dextrose Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DEXTROSE MONOHYDR..

8 VNĐ

Choline Chloride

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHOLINE CHLO..

8 VNĐ

Chlorine Nankai (Nhật)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE NANKAI N..

8 VNĐ

Vitamin C Monophosphate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN C MO..

8 VNĐ

Vitamin hỗn hợp tan (Mỹ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VITAMIN HỖN ..

8 VNĐ

Khoáng tạt Mỹ (Zar-Min T)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI KHOÁN..

8 VNĐ

MCP (Mono Calcium Phosphat)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MCP Thông ..

8 VNĐ

DCP (Dicalcium Phosphat)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DCP Thông ..

8 VNĐ

Zeolite bột (Indonesia)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ZEOLITE BỘT ..

8 VNĐ

Wheat Gluten

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI WHEAT GLUTEN Th&..

8 VNĐ

Men tiêu hóa (Mỹ), 25 kg/bao

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MEN TIÊU H&..

8 VNĐ

Sorbitol bột

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SORBITOL BỘT Th&..

8 VNĐ

Sodium Bicarbonate (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SODIUM BICARBONAT..

8 VNĐ

Maltose Dextrin

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI MALTOSE DEXT..

8 VNĐ

Lecithin

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LECITHIN Th&ocir..

8 VNĐ

Lactose

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI LACTOSE Thô..

8 VNĐ

Inositol

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI INOSITOL Th&ocir..

8 VNĐ

Dry Yeast

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DRY YEAST Th&oci..

8 VNĐ

Dextrose Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI DEXTROSE ANHYDROU..

8 VNĐ

Chăn Nuôi Thú Y

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Beta Glucan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BETA GLUCAN ..

8 VNĐ

Xử Lý Nước

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Hồ Bơi

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TRUN..

8 VNĐ

Chloramine T

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE T Th&..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Armor (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQU..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE&nbs..

8 VNĐ

Phân Bón

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Bột bã trà (Saponin)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI EDTA BỘT B&A..

8 VNĐ

Bột đá canxi

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỘT ĐÁ CAN..

8 VNĐ

Bronopol 99%

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BRONOPOL Th..

8 VNĐ

Canxi Clorua

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CANXI CLORUA Th&..

8 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHẤT KẾT DÍ..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Armor (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQU..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE&nbs..

8 VNĐ

Hóa Chất Công Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Beta Glucan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BETA GLUCAN ..

8 VNĐ

Hóa Chất Cơ Bản

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Beta Glucan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BETA GLUCAN ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Thực Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

BKC 80% Trung Quốc, 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC 80% TRUNG QUỐ..

8 VNĐ

Bột đá canxi

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỘT ĐÁ CAN..

8 VNĐ

Y tế

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

BKC 80% Trung Quốc, 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC 80% TRUNG QUỐ..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TRUN..

8 VNĐ

Chloramine T

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE T Th&..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Armor (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQU..

8 VNĐ

Dệt Nhuộm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Javen (NaOCl)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI JAVEN Thôn..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Vôi Bột Ca(OH)2

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VÔI BỘT Ca(..

8 VNĐ

Than hoạt tính

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN HOẠT T&Iacut..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 20 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

TCCA (Trung Quốc), viên 2 gram

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TCCA TRUNG QUỐC ..

8 VNĐ

Sodium Hydrosulfite (Tẩy đường)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SODIUM HYDRO..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Mỹ Phẩm

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

BKC 80% Trung Quốc, 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC 80% TRUNG QUỐ..

8 VNĐ

Bột đá canxi

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỘT ĐÁ CAN..

8 VNĐ

Bronopol 99%

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BRONOPOL Th..

8 VNĐ

Canxi Clorua

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CANXI CLORUA Th&..

8 VNĐ

Chất kết dính (Binder)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHẤT KẾT DÍ..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chloramine B (Trung Quốc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TRUN..

8 VNĐ

Chloramine T

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE T Th&..

8 VNĐ

Gỗ, Giấy

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Bột đá canxi

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỘT ĐÁ CAN..

8 VNĐ

Xi Mạ

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Cao Su

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

Xây Dựng

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

Bột đá canxi

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BỘT ĐÁ CAN..

8 VNĐ

Bronopol 99%

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BRONOPOL Th..

8 VNĐ

Canxi Clorua

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CANXI CLORUA Th&..

8 VNĐ

Chloramine B (Tiệp Khắc)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORAMINE B TIỆP..

8 VNĐ

Chlorine Aqua Chloronics (Ấn Độ)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE&nbs..

8 VNĐ

Chlorine Aquafit thùng lùn

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE AQUAFIT ..

8 VNĐ

Chlorine Dioxide

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE DIO..

8 VNĐ

Chlorine Hi-Clear (Ấn Độ), 25 kg/thùng

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CHLORINE HI-..

8 VNĐ

Nông Nghiệp

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Accofloc

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACCOFLOC  T..

8 VNĐ

Acid Citric Anhydrous

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC ANHYD..

8 VNĐ

Acid Citric Monohydrate

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID CITRIC MONOH..

8 VNĐ

Acid Oxalic

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ACID OXALIC ..

8 VNĐ

Axit sunfuric H2SO4

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI AXIT SUNFURIC H2S..

8 VNĐ

Beta Glucan

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BETA GLUCAN ..

8 VNĐ

Bicar Z (Solvay, Thái Lan)

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BICAR Z Thô..

8 VNĐ

BKC (Anh), 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC ANH Thô..

8 VNĐ

BKC (Trung Quốc), 20 kg/can

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC TRUNG QUỐC T..

8 VNĐ

BKC 80% Trung Quốc, 200 kg/phuy

HÓA CHẤT TRƯỜNG PHÚ CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BKC 80% TRUNG QUỐ..

8 VNĐ
Dịch vụ logistic